Monday, May 24, 2010

Sedikit Pengenalan tentang Qira'at saba'ah

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perkenalan, salam hormat, salam 1Malaysia

Saya mahu share sedikit ilmu yang saya pelajari masa form 1 dulu. :)

Dari segi bahasa, Qira'at(قراءات) berasal dari perkataan qara'a, yaqra'u,qira'ah... iaitu wajah² atau cara² bacaan.

Dari segi istilah:
1. qira'at ialah cara atau wajah bacaan yang dinisbahkan kepada beberapa imam qiraat
2. wajah atau bacaan tertentu yang terdapat pada kalimah tertentu yang berhubung sanadnya terus kepada Rasulullah SAW.

Rukun bacaan qiraat yang sahih
1. Bacaan tersebut mestilah menepati kaedah bahasa arab.
2. Mestilah menepati tulisan dalam salah satu mushaf uthmani.
3. Diterima secara mutawattir(متواتر) daripada Rasulullah.

Kategori qiraat